background
bloom Wellness & Beauty Oudenaarde

Disclaimer & Privacy


Op deze pagina vindt u de disclaimer van Bloom Wellness & Beauty, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bloom. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bloom te mogen claimen of te veronderstellen.

Bloom streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bloom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bloom Wellness & Beauty op deze pagina.

 

Privacy

Op deze website vragen we u enkel om uw persoonlijke gegevens bij het invullen van het nieuwsbrief-formulier.

Wij houden ons aan de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wat inhoudt dat u altijd de gegevens die door ons zijn bewaard kan opvragen en corrigeren. Uiteraard houden wij er ons om om deze gegevens aan geen enkele andere partij door te spelen.

Wil je uw gegevens opvragen of corrigeren, contacteer ons dan!

Contact


Kortrijkstraat 314,9700 Oudenaarde

Klik hier voor de wegbeschrijving

E hello@bloomwellness.be

T +32(0)497 88 40 19